Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 13
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ  › KADİR KON
KADİR KON

ÖZGEÇMİŞ

1.         Adı Soyadı: Kadir Kon

2.         Doğum Tarihi: 15.02.1977

3.         Unvanı: Okutman

4.         İletişim: E-Posta: kadirkon@gmail.com, konkadir@itu.edu.tr

           

5.   Eğitim:

 

 

6.         Akademik, Mesleki Deneyim:

Yıl

Görev

Görev yapılan yer

2013-

Okutman

İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü

2009- 2013

Araştırma Görevlis

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih  Bölümü

 

7.         Yayınlar

7.1.      Kitaplar

1. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın İslam Stratejisi, Küre Yayınları, İstanbul, 2013

2. Osmanlı’dan Günümüze Havagazının Tarihçesi, 3 Cilt. (R.Sertaç Kayserilioğlu ve Mehmet Mazak ile birlikte), İstsanbul, 1999

7.1.1. Kitapta Bölüm

1. Mehmed Akif Ersoy : İstiklal Marşı’nın kabulünün 90. ve Akif’in Ölümünün 75. Yılı Anısına, editör Mustafa İsmet Uzun, içinde “Yeni Bilgiler Işığında Mehmed Akif’in Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya Seyahati”, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011

7.1.2. Kitap Tercümesi

    1. Carl Mühlmann, İmparatorluğun Sonu 1914, Çeviren Kadir Kon, Timaş Yayınları, İstanbul 2009

7.2.      Makaleler

1. ”Almanya’nın ‘İslam Stratejisi’ Mimarlarından Max von Oppenheim ve Üç Memorandumu“, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Degisi, 53, 2011/1, İstanbul 2012, s.211-252.

2.  “Yeni Bilgiler Işığında Mehmed Akif’in Almanya Seyahati”, Toplumsal Tarih Dergisi, 217, Ocak 2012.

3. “Jihad Made In Germany” Birinci Dünya Savaşında Cihat Propagandasının Almanya Tarafı, Kültür Dergisi (Birinci Dünya Savaşı Özel Sayısı), İstanbul, Bahar 2007

4. “İstanbul, Bambaşka Kategorilerin Şehri”, Kültür Dergisi (İstanbul Özel Sayısı II.), İstanbul, Yaz 2007

7.2.1. Makale Tercümesi

1. Hans L. Gottschalk, “İbn Nazif bin Hamevi’nin Yassıçimen Savaşı (7-10 Ağustos 1230/ 25-28 Ramazan 627) Hakkındaki Raporu, Almancadan çeviren Kadir Kon, Eyyubiler (editör: Önder Kaya) içinde, Küre yayınları, İstanbul 2012

7.3.      Bildiriler

1. Yeni Bilgiler Işığında Mehmed Akif Ersoy’un (Birinci Dünya Svaşı’nda) Almanya Seyahati, “Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul, 12-14 Ekim 2011 (Bildiriler Kitabı İçinde Basılmıştır)

7.4. Dil

7.4.1. Almanca

7.4.2. İngilizce

7.4.3. Osmanlıca


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Osmanlı ve Türkiye Tarihi

Ruhr Üniversitesi Bochum (Almanya), Osmanlı ve Türkiye Tarihi Enstitüsü

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Yakınçağ Tarihi

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

2011

Lisans

Tarih

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

1998