Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 8
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ  › Eminalp MALKOÇ
Eminalp MALKOÇ

 

Özgeçmiş

 

Eminalp Malkoç, ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1994 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını (1997), İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nde doktorasını (2012) tamamladı. 1996 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

 

Öğrenim Durumu

Doktora:

İstanbul Üniversitesi - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (2005-2012)

Yüksek Lisans:

Trakya Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Anabilim Dalı (1994-1997)

Lisans:

Trakya Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü (1990-1994)

Lise:

İstanbul Cibali Lisesi (1984-1987)

Yabancı Diller-Akademik Diller:

İngilizce-Osmanlıca

 

Akademik Tezler

Doktora:

Cumhuriyet’ten Büyük Söylev’e Ankara-İstanbul İkilemi 1923-1927 (Danışman: Prof. Dr. Sabahattin Özel)

Yüksek Lisans:

Tekeoğulları Beyliği (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alaslan)

Lisans Tezi:

1313 Manastır Sâlnâmesi (Danışman: Öğr. Gör. Ahmet Öğreten)

 

Yayınlar

Kitaplar:

Devrimin Kültür Fidanlığı - Halkevleri ve Kadıköy Halkevi, Derlem Yayınevi, İstanbul 2009.

Cumhuriyet'ten Büyük Söylev'e Ankara-İstanbul İkilemi (1923-1927), Derin Yayınları, İstanbul 2014.


Uluslararası Makaleler
:

Avrupa Dengelerinin Gölgesinde İşkodra Kuşatması 1912-1913”, Türkoloji Kültürü, Cilt:1, N: 1, Kış 2008, s.65-80.

The Liquidation Process of an Enlightenment Project People’s Houses”, International Review of Turkology, Volume:1, N:1, Winter 2008, s.15-28.

The 1927 Republican People’s Party Congress and Mustafa Kemal’s Great Speech From the Perspective of İkdam Newspaper”, International Review of Turkology, Volume:1, N:2, Summer 2008, s.41-53.

Activities of British Council in Turkey in 1940’s Through People’s Houses”,International Review of Turkology, Volume:2, N:4, Summer 2009, s.23-38.

Cumhuriyet Halk Partisi Belgelerinde Yurtdışındaki İlk ve Tek Halkevi Örneği: Londra Türk Halkevi”, Türkoloji Kültürü, Cilt:2, N:4, Yaz 2009, s.35-54.

The Problem of Turkish Captives in Russia from Moskow Treaty to the First Years of the Turkish Renovation”, International Journal of Turcologia, Volume:4, N:7, Printemps/Spring 2009, s.77-92 (Serkan Tuna ve Eminalp Malkoç ortak yayınıdır).

Bir Aydınlanma Projesi Halkevlerinin Tasfiye Süreci”, Türkoloji Kültürü, Cilt:3, N:6, Yaz 2010, s.5-17.

An Example of Stock Exchange Speculation in Early Republic Period”, International Review of Turkology, Volume:3, N:6, Summer 2010, s.9-16.

Büyük Savaş Öncesi Üniversitelilerin Diyalog Örneği: Türk ve Romen Öğrencilerin 1914 Gezileri”, Türkoloji Kültürü, Cilt:4, Sayı:8, Yaz 2011, s.109-123.

A Cross Section in the Turkish-Hungarian Academic Relations from the Early Republican Period: The Turkey Trip of Hungarian Professors in 1924”, International Journal of Turcologia, Volume:VI, N:12, Automne/Autumn 2011, s.31-39.

 

Ulusal Makaleler:

Türk Basınında Truman Doktrini ve Türkiye’ye Amerikan Yardımları (1947-1950)”,Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayı:9, Yıl:5/2006, s.89-127.

Kadıköy Halkevi ve Faaliyetleri 1935-1951”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayı:10, Yıl:5/2006, s.105-164 (Eminalp Malkoç, Ali Şahin, Silvart Malhasyan ve Sertaç Solgun’un ortak yayınıdır).

Sosyo-Kültürel Devrimin Aracı: Halkevleri (1932-1951)”, Bilgi ve Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Çalışmaları Dergisi, Sayı:7, Yıl:4, Kış 2007, s.70-87.

Doğu-Batı Ekseninde Bir Osmanlı Aydını: Ahmet Rıza Yaşamı ve Düşünce Dünyası”,Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Yıl:6/2007, s.93-162.

Haluk Yusuf Şehsuvaroğlu’nun Kaleminden Ahmet Rıza Bey ve Yazışmaları”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, Yıl:6/2007, s.107-163.

 

Makaleler:

Ahilik ve Osmanlı Devleti I”, Üretim Dünyası, Yıl:1, S:3 (Mayıs 1995), s.50-51.

Ahilik ve Osmanlı Devleti II”, Üretim Dünyası, Yıl:1, S:4 (Haziran 1995), s.54-55.

 

Kitap Bölüm Yazarlığı:

Türk-Macar Akademik İlişkilerinde Erken Cumhuriyet Döneminden Bir Kesit: Macar Profesörlerin 1924 Türkiye Gezisi”, Macar Türk İlişkileri Üzerine Makaleler, Macar Kardeşler, Doğu Kitabevi, İstanbul 2012, s.81-89

 

Bildiriler:

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Balkanlarla Gayri Resmi Kültürel Temaslar: Darülfünun Öğrencilerinin Romanya Gezisi”, 7. Uluslararası Atatürk Kongresi-Bildiriler, Üsküp-Manastır 17-22 Ekim 2011 (Bildiri basım aşamasında).

 

Yayın Tanıtımı:

Uluslararası Barış Konferansları ve Osmanlı Devleti “Genel Savaş Öncesi Barış Arayışları” (1899-1914) [Konferans kararlarının tam metinleri ile birlikte]/Betül Batır,Türkoloji Kültürü, Cilt:3, Sayı:5 Kış 2010, s.105-106 

 

Araştırma Projeleri:

1909-1929 Yıllarına Ait Arşiv Kataloglarından Hareketle Mühendislik Tarihimizi Yazmak ve İTÜ Mühendislik Öğrencileri Tarafından Çıkartılan Eski Harfli ‘Şaka’ İsimli Mizah Dergisi’ni Günümüz Türkçesine Kazandırmak

İTÜ BAP Projesi, Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Tuncay Zorlu