Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 10
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ  › Dr.Seda BAYINDIR ULUSKAN
Dr.Seda BAYINDIR ULUSKAN

 

 uluskans@itu.edu.tr

 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

İlk ve orta öğrenimini Bandırma’da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Adana Ermeni İsyanı (1909) konulu tez ile yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi’nde de Atatürk’ün Sosyo-Kültürel Politikaları (1931–1938) konulu tez ile doktora öğrenimini tamamladı. 1995–1998 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde çalıştı. 1999 yılından bu yana ise İstanbul Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü’nde görev yapmaktadır.

 

YAYINLARI

Kitap

-          Atatürk’ün Sosyal ve Kültürel Politikaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010

-          Adana Ermeni Olayları (1909), yayına hazırlanıyor.

 

Makale

-          “Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yayın Örneği: Halk Dergisi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Sayı 9 (Yıl:5/2006), İstanbul 2007, s. 189–207.

-          “Atatürk Döneminde İstanbul’un İmarı ve Henri Prost Planının Basındaki Yankıları (1936–1939)”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, Sayı 48 (2007), Ankara 2007, s. 109–155.

-          “Atatürk’ün Çok Sesli Müzik Çabasına Bir Örnek: Cumhurbaşkanlığı Filârmoni Orkestrası”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi (12–16 Kasım 2007), Ankara 2010, C.I, s. 787-804.

 

Sempozyum, Panel, Konuşma

-          “1909 Adana Olayları Sonrası Gelişmeler”, 1909 Adana Olayları Paneli, 16 Mart 2009 Adana, Düzenleyen: Atatürk Araştırma Merkezi.

-          “Adana Olayları Sırasında Alınan Asayiş Tedbirleri ve Olayın Meclisteki Yankıları”, Uluslararası 1909 Adana Olayları Sempozyumu, 26-28 Haziran 2009 Ankara, Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu.

-          “71. Ölüm Yıldönümünde Asker, Devlet ve Kültür Adamı Kemal Atatürk”, Büyük Önder Atatürk’ün 71. Ölüm Yıldönümü Anma Töreni, 10 Kasım 2009, Yıldız Teknik Üniversitesi.